Obchodní podmínky

Informace >> O nás

| Cena poštovného | Základní ustanovení | Výdejní místa | Záruční podmínky a reklamace | Odstoupení od smlouvy |Reklamace řešíme poctivě a rychle
Do dvou týdnů přijmeme bez problému zpět nerozbalené výrobky
Pokud si nevíte rady, kontaktujte nás - pište nebo volejte od 8:00 do 16:00 na tel.: 226 292 891
a na e-mail: info@kontaktni.cz
Ceny poštovného

 • Spotřebitel platí cenu uvedenou v online obchodu v okamžiku podání závazné objednávky.
 • Cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.
Způsob doručení Způsob úhrady Cena
Česká pošta Platba předem 69 Kč
Dobírka 89 Kč
Kurýrní služba GLS Platba předem 75 Kč
Dobírka 95 Kč
Kurýrní služba PPL Platba předem 69 Kč
Dobírka 89 Kč
Osobní převzetí (Zásilkovna.cz) Platba předem 49 Kč
Platba v hotovosti na výdejním místě 79 Kč


Ceny poštovného

Česká pošta

Platba předem

69 Kč

Dobírka

89 Kč

Kurýrní služba GLS

Platba předem

75 Kč

Dobírka

95 Kč

Kurýrní služba PPL

Platba předem

69 Kč

Dobírka

89 Kč

Osobní převzetí (Zásilkovna.cz)

Platba předem

49 Kč

Platba v hotovosti na výdejním místě

79 Kč

Expedice a doručení

Způsob doručení Čas objednání Expedice Doručení
Dobírka (ČP) do 15 hodin v den objednání následující pracovní den po expedici
Dobírka (ČP) po 15 hodině následující pracovní den po přijetí objednávky následující pracovní den po expedici
Dobírka GLS do 14 hodin v den objednání následující pracovní den po expedici
Dobírka GLS po 14 hodině následující pracovní den po přijetí objednávky následující pracovní den po expedici
Dobírka PPL do 16 hodin v den objednání následující pracovní den po expedici
Dobírka PPL po 16 hodině následující pracovní den po přijetí objednávky následující pracovní den po expedici
Osobní převzetí do 14 hodin v den objednání možnost vyzvednutí po obdržení sms s informací o uložení na požadované pobočce.
Platba předem bankovním převodem ---- v den připsání platby na náš účet/přijetí potvrzení o provedení transakce následující pracovní den po expediciPozn: Česká pošta (ČP) garantuje doručení v následující pracovní den po odeslání zásilky. Přesný čas doručení není možné předem odhadnout.

Dopravce Předpokládaná doba doručení
Česká pošta 1-2 pracovní dny
Kurýrní služba PPL 1-2 pracovní dny
Kurýrní služba GLS 1-2 pracovní dny
Osobní převzetí (Zásilkovna.cz) 1-2 pracovní dny

Poznámky:

 • Objednávky uskutečněné do 14 hodin (Česká Pošta), respektive do 16 hodin (PPL) budou odeslány v den objednání
 • Objednávky uskutečněné po 14 hodině (Česká Pošta),respektive po 16 hodině (PPL), budou odeslány následující pracovní den
 • Při platbě bankovním převodem bude objednávka odeslána po připsání platby na náš účet
 • Objednávky nejsou odesílány během víkendu
 • Předpokládaná doba doručení se počítá od chvíle, kdy je zásilka odeslána, nikoli od momentu uskutečnění objednávky

Provozovatel obchodu

Internetový obchod www.kontaktni.cz provozuje:

Sídlo provozovny: Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec.


Základní ustanovení


Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kontaktni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Bez vytvoření uživatelského účtu není možné uskutečnit nákup.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Pro zákazníky, kteří přichází na produkty proklikem ze serveru Heureka.cz, Zbozi.cz, Hledejceny.cz, Pricemania.cz, Cenovyradce.cz, Muj-nakup.cz, Shopy.cz, Direto.cz, Srovname.cz, Srovnanicen.cz, Seznamzbozi.cz, Nejlepsiceny.cz, Zaza.cz nebo Hyperzbozi.cz můžeme poskytnout na každý takto navštívený produkt speciální slevu. Sleva se liší dle období.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
Před odesláním objednávky kupující volí způsob dodání příbalových letáků ke kontaktním čočkám, po zaškrtnutí příslušné možnosti je příbalový leták zaslán buď v tištěné formě spolu se zbožím, nebo v elektronické formě na zákazníkovu e-mailovou adresu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2531670109/2600, vedený u společnosti Citibank (dále jen „účet prodávajícího“), v případě zahraniční platby na IBAN: CZ86260000000­02531670109, BIC: CITICZPX s podmínkou SHA. V případě platby převodem v Eurech ze Slovenska vydělte hodnotu objednávky aktuálním kurzem deviza střed České národní banky (www.cnb.cz) a částku převeďte na náš účet vedený Tatrabankou v SR 2626750953/1100. Pro urychlení expedice platí viz výše.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Zákazníkovi je účtována částka, která se objeví na stránkách vytváření objednávky v okamžiku jejího odeslání. Tato částka představuje vždy konečnou cenu včetně příslušné sazby DPH a účtované dopravy. Balné není účtováno. Akční nabídky a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkách www.kontaktni.cz.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 6 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Platební instrukce obdrží kupující emailem po potvrzení objednávky. Pro urychlení expedice může kupující zaslat bankou vygenerované potvrzení o zadání platby v grafickém formátu nebo v PDF na info@kontaktni.cz. Textové konfirmace uznáváme jen, pokud jsou na výše uvedený email odeslány přímo bankovním ústavem.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura bude kupujícímu zaslána spolu se zbožím a bude zpřístupněna kupujícímu v elektronické podobě po přihlášení k uživatelskému účtu v sekci „Přehled objednávek“. Kupující má během vytváření objednávky možnost prostřednictvím vyplnění interaktivního pole „Poznámka zákazníka“ zažádat o zaslání originálu daňového dokladu opatřeného razítkem a podpisem. V případě neuvedení této žádosti bere kupující na vědomí, že obdrží pouze kopii daňového dokladu. Originál faktury je možno na požádání kupujícímu kdykoli dodatečně zaslat.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a kontroly splnění podmínek pro vrácení zboží prodávajícím, a to stejnou formou, jakou je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn použít i jiný způsob vrácení peněz po obdržení vráceného zboží, což musí být nejprve dohodnuto mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícímu tím nesmí vzniknout žádné další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Stáhněte si formulář pro odstoupení od smlouvy

Sluneční brýle a brýlové obruby

Vážení zákazníci, pokud se rozhodnete vrátit sluneční brýle či brýlové obruby v zákonem dané 14denní lhůtě, prosíme Vás o vrácení zboží v kompletním stavu – tedy i vrácení originálních obalů. Obaly jsou nenahraditelné a patří do kompletního balení výrobku. Další prodej takto nekompletního zboží je pro nás pak velmi komplikovaný. Děkujeme za pochopení a ochotu.

Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Dodací podmínky

Neskladové výrobky expedujeme ihned po jejich obdržení od našeho dodavatele. O skladovosti a předpokládaném termínu dodání vybraného zboží naše klienty vždy informujeme po vyplnění parametrů kontaktních čoček v objednávkovém formuláři ještě před potvrzením objednávky. V případě některých speciálních výrobků (některé typy barevných a torických kontaktních čoček nebo kontaktních čoček s neobvyklými dioptrickými hodnotami) může ve výjimečných případech dojít ke zpoždění dodání.

Výdejní místa - osobní vyzvednutí

Zboží je možné vyzvednout na 7779 výdejních místech po celé České Republice.

Zobrazit všechna výdejní místa

Poskytovatel služby Zásilkovna.cz je společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387.

Poskytovatel služby E-shop Partner je společnost E-shop Partner s.r.o., se sídlem: K Vypichu 1108, 252 19 Rudná, IČ: 01751069, DIČ: CZ01751069.

Problémy s doručením

Neneseme odpovědnost za zpoždění doručení způsobená dopravní společností nebo situacemi, které nemůžeme ovlivnit (počasí, svátky atp.). Odhadované časy doručení jsou určeny na základě informací od našich dopravců. Ve výjimečných případech může být zásilka doručena mimo předpokládané časové rozmezí. Pro hladký průběh doručení vyplňte kompletní adresu (název ulice, číslo domu, PSČ a město) a telefonní číslo, aby vás mohl dopravce v případě nutnosti kontaktovat. Po odeslání zásilky budete informováni o jejím trekovacím čísle, abyste mohli zásilku snadno sledovat.

V případě, že zásilku z nějakého důvodu nelze doručit na adresu příjemce, může být uskladněna v místním logistickém centru (v budoucnu dojde k novému pokusu o doručení / zásilka může být přímo zde vyzvednuta příjemcem). Zákazník je zodpovědný za to, že zásilku může převzít na jím uvedené adrese a je povinen komunikovat s dopravní společností v případě, že bude kontaktován z důvodu upřesnění informací týkajících se doručení.

Práva z vadného plnění (reklamace)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Špatný výběr kontaktních čoček a jejich parametrů není důvodem k reklamaci. Zákazník musí mít kontaktní čočky odborně aplikované a při řešení reklamace čoček si prodávající může vyžádat potvrzení o odborné aplikaci kontaktních čoček (ne starší než 1 rok).

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád:

Reklamované zboží zasílá kupující na adresu provozovny prodávajícího: Jarošovská, 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
Veškeré reklamované zboží předává prodávající výrobci k odbornému posouzení, jehož cílem je určit, zda vada, kvůli níž je zboží reklamována, vznikla chybou výrobního procesu. Zboží odeslané kupujícím k reklamaci musí být opatřeno písemným vyjádřením kupujícího s popisem vad, kvůli nimž toto zboží reklamuje. Kupující si může poznamenat číslo šarže reklamovaného produktu a při nové objednávce pak může kupující uvést do nové objednávky poznámku, že požaduje jinou šarži než tu, která vykazovala nedostatky. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží zpět prodávajícímu nese prodávající v případě, že je reklamace uznána a kupující doloží doklady prokazující náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží.
Pozn.: Důvodem k reklamaci není mechanické poškození čočky nesprávnou manipulací či vady vzniklé v důsledku nedostatečné péče o kontaktní čočku.

Reklamované zboží zasílá kupující doporučeně v pevné krabičce, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Reklamuje-li kupující již rozbalenou (použitou) kontaktní čočku, je třeba zajistit, aby v průběhu přepravy balíčku do provozovny prodávajícího nedošlo k jejímu vyschnutí. Doporučujeme čočku vložit do pouzdra, zalít roztokem a pevně uzavřít.

Stáhněte si formulář pro reklamaci zboží

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Nakupující (spotřebitel) má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@kontaktni.cz), jestli není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo, když se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ní neodpoví do 30 dní od odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu Mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále jen subjekt ADR) podle novely č. 378/2015 Sb. zákona č. 634/1992 Sb. Více informací a seznam dalších specializovaných orgánů naleznete na stránkách www.coi.cz.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím online platformy alternativního řešení sporů ODR, která je dostupná online na www.ec.europa.eu. Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel, pokud se stížnost nepodařilo vyřešit s prodávajícím přímo.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kontaktni.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se řídíme následujícími podmínky ochrany osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - Jarošovská 1278/II 377 01 Jindřichův Hradec, adresa elektronické pošty - info@kontaktni.cz, telefon - 226 292 891.
 • Kateřina 21.04.2020

  Dobrý den, omylem jsem udělala špatnou objednávku, ale bohužel jsem již otevřela balení čoček (2x90ks). Velmi milá paní na telefonní lince mi sdělila, že jediné, co je teď možné, je sama prodat čočky na internetu. Je to opravdu jediná možnost, nebo pro své klienty nabízíte i jiné řešení? Děkuji

  • info@kontaktni.cz 21.04.2020

   Dobrý den, děkujeme Vám za otázku. Velmi nás mrzí, že jste se při nákupu zmýlila ve znaménku u dioptrií. Pokud byste balení čoček neotevřela, pak bychom Vám zboží mohli vyměnit za správné. Otevřené balení čoček už, bohužel, vzít zpět nemůžeme. Špatný výběr kontaktních čoček nebo jejich parametrů není důvodem k reklamaci. Děkujeme za pochopení. Hezký den.

 • Soňa 08.04.2020

  Dobrý deň, je, prosím Vás, možné v 14 dňovej lehote od prevzatia zásielky možné vrátiť aj len nejakú jej časť? Ďakujem

  • info@kontaktni.cz 08.04.2020

   Dobrý den, děkujeme Vám za otázku. Vaše poslední objednávka měla několik položek a nejsme si jisti, co a za jakých podmínek byste chtěla vracet. Proto bychom Vás poprosili, abyste kontaktovala naše zákaznické oddělení na telefonním čísle + 420 226 292 891. Kolegyním prosím popište situaci a sdělte, které výrobky konkrétně máte na mysli. Hezký den.

 • Miroslav 04.11.2019

  Dobrý den, ruším objednávku č. 120103497 z data 04.11.2019. Děkuji

  • info@kontaktni.cz 05.11.2019

   Dobrý den, děkujeme za upozornění. Objednávka č. 120103497 z data 04.11.2019 byla na Vaše přání stornována. Hezký den.

 • Božena 16.05.2019

  Dobrý den. Ruším objednávku č. 120120352 z 16.5.2019. Děkuji BOŽENA

  • info@kontaktni.cz 16.05.2019

   Dobrý den, děkujeme za zprávu. Objednávku jsme zrušili. Kdybyste potřebovala cokoli dalšího, napište nám. Přejeme Vám hezký den.

 • Lucie 15.05.2019

  Dobrý den, prosím o zrušení objednávky číslo 120126284. Děkuji Lucie

  • info@kontaktni.cz 15.05.2019

   Dobrý den, díky za zprávu. Vaši objednávku jsme zrušili. Pokud bychom pro Vás mohli udělat cokoli dalšího, napište nám. Přejeme Vám hezký den.

 • Jindřich 08.02.2019

  objednavku rušim ,dopředu nic platit nebudu,myslel že dobírkou.

  • info@kontaktni.cz 08.02.2019

   Dobrý den, děkujeme za zprávu. Vaši objednávku jsme zrušili. Způsob platby si nastavuje sám zákazník, takže jste si mohl vybrat platbu až při vyzvednutí na výdejním či při převzetí balíčku od dopravce. Pokud pro Vás budeme moci něco udělat, napište nám prosím. Zatím mějte hezký den.

 • Milan 26.01.2019

  Dobrý den, platba platební kartou online je dnes standard - proč tuto možnost nenabízíte?

  • info@kontaktni.cz 26.01.2019

   Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Máte pravdu, že mnoho eshopů umožňuje platbu kartou. Se zavedením této služby ale souvisí mnoho programování, administrativy a byrokracie a pro nás bohužel v tuhle chvíli není možné platbu kartou online zavést. Snad se situace v budoucnu změní. Nejste samozřejmě sám, kdo by tuto platební metodu uvítal. Budeme doufat, že Vás to prozatím neodradí od nakupování a snad se brzy dočkáte. Zatím děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásný den.

 • Kateřina 14.01.2019

  Dobrý večer, objednala jsem špatné číslo čoček, prosím o strono objednávky č 120171985 Děkuji Kateřina M.

  • info@kontaktni.cz 14.01.2019

   Dobrý den, díky za zprávu. Objednávku jsme zrušili. Pokud bychom pro Vás mohli udělat něco dalšího, napište nám. Zatím Vám přejeme hezký den.

 • Veronika 15.10.2018

  Dobrý večer,omylem jsem zopakovala již objednané zboží. Prosím o storno objednávky č.120177566.Děkuji Veronika Ott

  • info@kontaktni.cz 15.10.2018

   Dobrý den, díky za informaci. Objednávku jsme zrušili. Kdybyste potřebovala cokoli dalšího, napište nám. Zatím mějte hezký den.

 • Iana 11.07.2018

  Dobrý den, prosím o storno objednávky c. 120122172. Omylem jsem zadala jiný způsob platby. Předem děkuji.

  • info@kontaktni.cz 12.07.2018

   Dobrý den, děkujeme za zprávu. Objednávku jsme zrušili. V případě, že budete potřebovat cokoli dalšího, napište nám. Přejeme hezký den.

 • Kateřina 08.07.2018

  Dobrý den,prosim o storno objednavky c.120159701.Omylem jsem zadala nespravne dorucovaci udaje.Omlouvam se a predem moc dekuji za brzke vyrizeni!

  • info@kontaktni.cz 08.07.2018

   Dobrý den, děkujeme za zprávu. Vaši objednávku jsme zrušili. Pokud bychom pro Vás mohli udělat cokoli dalšího, napište nám. Přejeme hezký den.

 • Renáta 13.05.2018

  Dobrý den,prosím o zrušení objednávky č.120193691 zadala jsem špatné dioptrie.Děkuji

  • info@kontaktni.cz 13.05.2018

   Dobrý den, děkujeme za informaci. Objednávku jsme zrušili. Pokud budete potřebovat cokoli dalšího, napište nám. Přejeme hezký den.

 • Tereza Nesvatbová 10.04.2018

  Dobrý den, poprosila bych vás o zrušení objednávky č. 120125420. Omylem jsem zadala špatné parametry u kontaktních čoček. Mockrát děkuji!

  • info@kontaktni.cz 10.04.2018

   Dobrý den, děkujeme za informaci. Objednávku jsme zrušili. Pokud budete potřebovat cokoli dalšího, napište nám. Přejeme hezký den.

 • Lenka Barfusova 25.03.2018

  Dobry den, prosim o storno objednavky c. 120112774. Omylem jsem zadala jiny zpusob platby. Dekuji.Barfusova

  • info@kontaktni.cz 25.03.2018

   Dobrý den, děkujeme za informaci. Objednávku jsme zrušili. Přejeme Vám krásný den.

 • Tomáš 04.03.2018

  Dobrý den, poprosil bych o zrušení objednávky č. 120148911, z důvodu záměny možnosti platby.

  • info@kontaktni.cz 04.03.2018

   Dobrý den, děkujeme za informaci. Objednávku jsme zrušili. Přejeme hezký den.

 • Lucie 16.10.2017

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký rozdíl je mezi platbou předem - bankovní převod a platbou předem - Benefit Plus. Nikde jsem se to nedočetla. Děkuji za odpověď

  • info@kontaktni.cz 16.10.2017

   Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Platba předem na účet je klasický převod finančních prostředků z osobního účtu zákazníka na účet eshopu. Platbu předem prostřednictvím služby Benefit Plus mohou využít zákazníci, kteří dostávají tyto bonusy od svého zaměstnavatele a mají na www.benefit-plus.cz zřízen účet pro čerpání těchto výhod. Pokud budete mít další otázky, napište nám. Přejeme hezký den.

 • Wendy 17.07.2017

  Dobry den, omyslem jsem si objednala spatne cocky. Jde je jeste vratit i pokud je krabicka poškozena? Nebo vymenit za jine?? Predem dekuji za odpoved.

  • info@kontaktni.cz 17.07.2017

   Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. V případě, že by šlo o čočky TopVue, mohla byste využít službu Garance vrácení peněz. U všech ostatních výrobců a značek není možné vrátit otevřené a jakkoli jinak poškozené balení. Děkujeme za pochopení a přejeme krásný den.
 • Monika 06.07.2017

  Dobrý den, omylem jsme vybrali jiné čočky, než jsme chtěli. Je možné Vám je neotevřené zaslat zpět, výměnou za ty správné? Co má taková zásilka obsahovat? Předem Vám děkuji za odpověď. MB

  • info@kontaktni.cz 06.07.2017

   Dobrý den, děkujeme za Váš komentář. Čočky je možné vrátit, pokud je krabička neotevřená a jinak nepoškozená. Při zaslání zpět, doporučujeme čočky důkladně zabalit, aby nedošlo k jejich poškození během přepravy. Do balíčku přidejte krátký popis, kde uveďte jakým způsobem si přejete vrátit peníze - zpět na účet, nebo formou kreditu, který pak využijete na příští nákup. Pokud budete mít další otázky, napište nám. Přejeme hezký den.

 • Eliška 21.06.2017

  DObrý den, zakoupila jsem u vás dvě krabičky acuvue oasys (6 čoček). Po vyzkoušení mi ale nesedí dioptrie. Je možné neotevřenou krabičku vyměnit za stejný typ, ale jiné dioptrie? Děkuji za odpověď.

  • info@kontaktni.cz 21.06.2017

   Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Neotevřené a jinak nepoškozené balení kontaktních čoček před expirací samozřejmě můžete vrátit. Čočky pečlivě zabalte, aby během přepravy nedošlo k jejich poškození. Také do balíčku, prosím, přidejte krátký popis jakou formou si přejeta vrátit peníze. Ideální a nejrychlejší bude připsání kreditu na Váš zákaznický účet, který pak využijete na nákup nových čoček. Pokud budete mít další otázky, napište nám. Přejeme krásný den.

 • Jitka 31.05.2017

  Dobrý den, je možné uhradit objednané zboží prostřednictvím zaměstnanecké karty "Ticket Benefits-card" ? Děkuji za odpověď

  • info@kontaktni.cz 31.05.2017

   Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Platba kartou "Ticket Benefits-card" bohužel není možná. Objednávka může být zaplacena bankovním převodem, dobírkou a nebo prostřednictvím portálu Benefit Plus, kde je nutné být registrován. Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den.

 • Hedvika 29.05.2017

  Dobrý den, zakoupila jsem si u vás 2 balení čoček TopVue Premium for Astigmatism (3 čočky), po vyzkoušení páru čoček (1 čočky z každého balení) jsem však zjistila, že mi čočky nesedí. Bylo by možné vrátit 2 balení po 2 nezkoušených čočkách? Děkuji, předem za reakci.

  • info@kontaktni.cz 29.05.2017

   Dobrý den, děkujeme za Váš komentář. Podle toho co píšete, jsou splněny podmínky služby Garance vrácení peněz. Čočky nám, prosím, pošlete dle pokynů uvedených v podmínkách a připojte krátký průvodní dopis, ve kterém uvedete, zda máte zájem o vrácení částky na bankovní účet, nebo formou kreditu na zákaznický účet. Kredit pak můžete využít na další nákup. Děkujeme a přejeme hezký den.
 • Nikola Zmolikova 09.05.2017

  Dobry den, mohu na vasem eshopu platit elektronickymi flexi passy? Dekuji za odpoved.

  • info@kontaktni.cz 09.05.2017

   Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Úhrada objednávky tímto způsobem bohužel není možná. Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den.

 • Matouš 25.04.2017

  Dobrý den, situaci jsem z časových důvodů vyřešil vytvořením nové obejdnávky, prosím tedy o zrušení původní objednávky č. 120120867. Děkuji.

  • info@kontaktni.cz 25.04.2017

   Dobrý den, Vaše objednávka č. 120120867 byla zrušena. Přejeme hezký den.

 • Matouš 25.04.2017

  Dobrý den, nesprávně jsem u objednávky č. 120120867 zvolil platbu předem namísto platby hotovostí při odběru. Prosím o změnu způsobu platby, s příplatekem spojeným s platbou hotově počítám, děkuji.

 • Lucie 20.04.2017

  Zdravím.na jakou adresu můžu poslat čočky na výměnu? Dekuji

  • info@kontaktni.cz 20.04.2017

   Dobrý den, čočky můžete zaslat na adresu Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Připojte prosím krátký dopis, ve kterém bude popsáno, co máme s čočkami udělat. Také je prosím dostatečně zabalte a zabezpečte tak proti poškození během přepravy. Přejeme hezký den.

 • Anna 17.04.2017

  Dobrý den, prosím o zrušení objednávky č.120167238 za 954 Kč. Děkuji. S pozdravem, Anna Roshka

  • info@kontaktni.cz 17.04.2017

   Dobrý den, Vaše objednávka byla zrušena. Přejeme hezký den.

 • Regina 17.04.2017

  Dobrý den, prosím o zrušení objednávky č.120181262 za 552 Kč. Děkuji. S pozdravem, Ristova

  • info@kontaktni.cz 17.04.2017

   Dobrý den, Vaše objednávka byla zrušena. Přejeme hezký den.

 • Petr 06.02.2016

  Dobry den, objednal jsem si na dobirku cocky se spatnymi dpt. Pisete, ze nerozbalene zbozi lze do 14 dni vratit. Kam ho mam poslat a jakym zpusobem dekuji.

  • info@kontaktni.cz 08.02.2016

   Dobrý den, čočky zašlete Českou poštou na naši reklamační adresu: Kontaktní.cz, Jarošovská 1278/II, 37701 Jindřichův Hradec. Zabalte je do pevné krabice, aby nedošlo k poškození a přiložte kopii faktury, nebo alespoň číslo objednávky. Cenu za vrácené čočky Vám vložíme do kreditu (=sleva na příští objednávku) nebo vrátíme na bankovní účet, který přiložíte ke zboží.

 • Lucie 28.01.2016

  Dekuji za ochotu, prave mi psali, ze je zasilka pripravena k vyzvednuti! :)

 • Lucie 28.01.2016

  Dobry den, jiz pred temer 14 dny jsem u vas objednala zbozi, platba prevodem jiz davno probehla, zbozi bylo odeslano - doruceni pres Zasilkovnu. Od 18. 1. je na trasovani zasilky napsano, ze je na ceste, ale na pobocku jeste nedorazila. Kde se stala chyba, prosim? Jak dlouho budu jeste na zasilku cekat? Dekuji.

  • info@kontaktni.cz 28.01.2016

   Dobrý den, dodání zásilky budeme urgovat u společnosti Zásilkovna.cz. O výsledku Vás bude neprodleně informovat zákaznický servis.

 • Kamila 04.12.2015

  Dobrý den.můžu u vás platit body v systému benefit plus?

  • info@kontaktni.cz 07.12.2015

   Dobrý den, ano, na našem webu můžete zvolit způsob platby - Benefit Plus a zaplatit tak svou objednávku zaměstnaneckými benefity.

 • Andrea 03.11.2015

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je u Vás možné zaplatit objednávku i přes Gallery Beta. Děkuji. S pozdravem Dančová.

  • info@kontaktni.cz 03.11.2015

   Dobrý den, tento způsob platby bohužel není možný. Nabízíme tyto způsoby platby: platbu v hotovosti na výdejním místě, na dobírku při převzetí zboží nebo bankovním převodem předem.

 • Naděžda 09.10.2015

  Dobrý den, prosím o storno této objednávky 120151865- omylem jsem objednala 2 x a nezadala slevový kupon. Nevšimla jsem si toho a zadala zopakovat poslední objednávku, tím se má nynější ztratila a já objednala. Prosím tedy o STORNO, až mi storno objednávky potvrdíte, objednám znovu. velmi děkuji Čížková

  • info@kontaktni.cz 12.10.2015

   Dobrý den, tuto objednávku jsme Vám stornovali.

 • Sára 03.09.2015

  Dobrý den, chci se zeptat do kolika dní po objednání se musí objednávka zaplatit, pokud mám poslat platbu na bankovní. Nemám teď možnost dostat se ke svému účtu a tak nechci aby mi objednávkaropadla. Děkuji za odpověď

  • info@kontaktni.cz 04.09.2015

   Dobrý den, doba splatnosti objednávky činí jeden měsíc, při neuhrazení platby po uplynutí této lhůty je objednávka automaticky stornována. Děkujeme za pochopení

 • Eva 09.06.2015

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda platba předem - Benefit Plus je vlastně úhrada pomocí eplatby? Děkuji

  • info@kontaktni.cz 10.06.2015

   Dobrý den, platba Benefit Plus je speciální způsob platby kterou svým klientům zprostředkuje společnost Benefit Plus na základě voutcherů. Nejedná se tedy o e-platbu.

 • michaela 07.01.2015

  Dobrý deň, prosím Vás je možné zaslať objednaný tovar aj na Slovensko? Ďakujem pekne.

  • info@kontaktni.cz 07.01.2015

   Dobrý den, ano, objednávky zasíláme i na Slovensko za standardní cenu poštovného.

 • Tomáš 27.11.2014

  Dobrý den, objednal jsem si u Vás kont. čočky PureVision a nesedí mi, dorazily včera. Bylo by možné je vrátit a v obálce s čočkami zaslat název čoček za které bych je chtěl vyměnit? Předem děkuji za odpověď.

  • info@kontaktni.cz 27.11.2014

   Dobrý den, k výměně přijímáme pouze neotevřená ani jinak nepoškozená balení čoček. Děkujeme za pochopení

 • Jiří 21.09.2014

  Dobry vecer. Koupil jsem si u vas kont. cocky 30 ks + 10 ks zdarma. Dnes jsem si poprve cocky odzkousel a nasledne jsem zjisril, ze jsem si objednal spatne dioptrie. Krabici a fakturou jsem bohuzel vyhodil. Je mozne velke neposkozene baleni vymenit za ty same ale jine dioprtie? Dekuji mockrat

  • info@kontaktni.cz 27.11.2014

   Dobrý den, nepoškozené balení čoček nám samozřejmě můžete zaslat k výměně. Do balíčku prosím připojte informaci o požadované dioptrické hodnotě čoček. Děkujeme

 • Tmoáš 22.07.2014

  Dnes mi přišli objednané kontaktní čočky a zjistil jsem že při objednávání jsem se překouk a místo -3 jsem objednal +3 dioptrye šlo by že bych ceolu objednávku zaslal spět s prozbou výměny? děkuji

  • info@kontaktni.cz 23.07.2014

   Dobrý den, zašlete nám prosím čočky se špatně zvolenými parametry zpět a připojte do balíčku informaci s novými parametry čoček. Ihned po obdržení balíku Vám budou zaslány čočky nové.

 • 13.07.2014

  Dobrý den, objednala jsem si u vás kontaktní denní čočky od značky PEGAVISION 30+10 zdarma. Bohužel jsem si čočky zkusila až dnes a zjistila jsem, že mi nesedí v oku. Ráda bych je vrátila, ale problémem je, že vypršela 14ti-denní lhůta. Je možno je ještě vrátit? Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji Vám hezký den.

  • info@kontaktni.cz 14.07.2014

   Dobrý den, běžně přijímáme pouze čočky vrácené ve 14denní lhůtě, avšak velice si vážíme Vaší důvěry. Čočky tedy prosím zašlete na reklamační adresu: Kontaktní.cz, Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec. Do balíčku prosím přidejte informaci, s číslem Vašeho účtu, kam poukážeme vrácené peníze.

   • Petra 14.07.2014

    Mnohokrát Vám děkuji za Vaši velkorysost.

 • Martina 05.07.2014

  Dobrý den, již před měsícem jsem si u vás koupila 2x čočky PureVision 2 HD (6 čoček). Jedno balení jsem otevřela a čočky začala užívat. Avšak jsem si až na základě horšího vidění všimla, že jsem zakoupila slabší dioptrie než které potřebuji. Je možné balení, které jsem neotevřela a je stále nepoškozené vrátit? Děkuji za odpověď.

  • info@kontaktni.cz 07.07.2014

   Dobrý den, neotevřené a nepoškozené balení čoček vrátit možné je. Zašlete jej prosím na naši adresu Kontaktní.cz, Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec a do balíčku prosím přidejte informaci o parametrech kontaktních čoček, které požadujete výměnou za vracené.

 • Květuše 09.03.2014

  Přeji dobrý den, chci se jen zeptat, jeli možné vrátit čočky, pokud např. vadí a je už krabička rozbalená a jeden pár čoček vyndán..Druhý dotaz: je možné u Vás zakoupit event. i jeden pár na vyzkoušení?Děkuji.

  • info@kontaktni.cz 18.03.2014

   Dobrý den, kontaktní čočky lze samozřejmě reklamovat, stačí poslat čočky na naši reklamační adresu a připojit popis vady, důvod reklamace. Čočky ihned posíláme na vyjádření k výrobci. Zkušební páry bohužel nemáme k dispozici, protože nejsme aplikačním střediskem. Děkujeme za pochopení.

 • Vendula 19.12.2013

  Dobrý den, po objednání kontaktních čoček a zvolenému způsobu úhrady -na místě převzetí, mi sice přišel email, že byla zásilka odeslána, ale na provozovně moji zásilku stále nemají a od data objednání uběhly již více jak 3 dny.

  • info@kontaktni.cz 20.12.2013

   Dobrý den Vendulo, napište nám prosím číslo objednávky na náš zákaznický servis info@kontaktni.cz, abychom mohli zkontrolovat pohyb Vaší objednávky. Informační email, který Vám přišel s notifikací, že byla Vaše zásilka odeslána znamená, že zboží jsme vyexpedovali z našeho skladu a je na cestě na Vámi vybrané výdejní místo. O skutečnosti, že je Vaše zásilka připravena k osobnímu vyzvednutí na výdejním místě budete informována sms zprávou popř. další emailovou zprávou. Děkujeme za pochopení.

 • info@kontaktni.cz 26.11.2013

  Dobrý den paní Chlebovcová, Vaši objednávku č. 31759 jsme přijali do našeho systému a vzhledem k zadanému způsobu platby předem bankovním převodem teď čekáme na připsání částky na náš účet. Posíláme Vám znova potvrzení o úspěšném dokončení Vaší objednávky na email zadaný v registraci na www.kontaktni.cz. Prosím zkontrolujte Vaši emailovou schránku, zda email není např. ve "spam" složce. Pokud Vám nepřijde toto nově zaslané potvrzení prosím kontaktujte naši zákaznickou linku na info@kontaktni.cz. Děkujeme.

 • Kateřina 26.11.2013

  Dobrý den, mám stejný problém jako paní Burianová...včera jsem si objednala kontaktní čočky Top Vue Monthly+roztok a nepřišlo mi na mail žádné potvrzení ani podrobné info. Prosím o potvrzení, zda vše v pořádku proběhlo. Děkuji. Kateřina Chlebovcová

 • Zuzana Burianová 18.11.2013

  Dobrý den, včera jsem učinila objednávku na kontaktní čočky Biomedics a Topvue nedošel mi potvrzující mail ani podrobné informace. Prosím o zaslání nebo potvrzení zda vůbec objednávka systémem proběhla. děkuji Burianová Zuzana

  • info@kontaktni.cz 18.11.2013

   Dobrý den paní Burianová, na email zadaný v registraci, kterou máte v našem internetovém obchodě, jsme Vám právě zaslali potvrzují mail o přijetí Vaší objednávky č. 31451. Dle vybraného způsobu platby předem bankovním převodem nyní čekáme na připsání platby na náš účet, ihned po připsání bude Vaše objednávka expedována. Děkujeme za Vaši objednávku.

Tento web používá soubory cookies, aby pro Vás byl nákup kontaktních čoček a roztoků jednodušší a přehlednější. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více informací zde! OK